Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosków

1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

PDFRozporządzenie.pdf

1a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

PDFRozporządzenie zmieniające.pdf

 

2) JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ BIZNESPLAN.

PDFJak prawidłowo sporządzić biznesplan.pdf

 

3)  USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

PDFUstawa o swobodzie działalności gospodarczej.pdf

 

4)  Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016 r.

 

Wnioski o wpis do ewidencji producentów należy składać w wybranym oddziale ARIMR w zależności od miejsca zamieszkania:

a) Powiat Głubczycki ul. Powstańców 4, 48-100 Głubczyce;

b) Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 24, 48-210 Biała

 

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx