Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Od 17.09.2018r. do 03.10.2018r. ruszają nabory z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" dotyczące "Wykorzystania dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru"

I Posiedzenie Rady Programowej

Data publikacji 05-12-2016r.

 

 

07-12-2016r. w Kietrzu w siedzibie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" o godz.15:30 odbędzie się I Posiedzenie Rady Programowej (zgodnie Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”) dotyczące:

- Naboru 1/2016

- Naboru 2/2016

- Naboru 3/2016

- Naboru 4/2016

- Naboru 5/2016