Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyniki naborów

Data publikacji Kietrz dn. 22.12.2016r.

 

 

Protokół z II Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", które odbyło się 19 grudnia 2016r.

PDFprotokół22122016.pdf

 

I. Nabór nr 1/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 1/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 1.2016.pdf

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 1/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 1.2016.pdf

II. Nabór nr 2/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 2/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 2.2016.pdf

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 2/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 2.2016.pdf

III. Nabór nr 3/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 3/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 3.2016.pdf

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 3/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 3.2016.pdf

IV. Nabór nr 4/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 4/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 4.2016.pdf

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 4/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 4.2016.pdf

V. Nabór nr 5/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 5/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.2016 I.2.2.pdf

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.2016 I.1.2.pdf

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.2016 I.1.3.pdf

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 5/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 5.2016 I.2.2.pdf

PDFLista operacji wybranych 5.2016 I.1.2.pdf

PDFLista operacji wybranych 5.2016 I.1.3.pdf