Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Archiwum Aktualności
   

         

 • 24.04.2017

  Spotkania informacyjne dotyczące projektów grantowych

  Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące projektów grantowych z zakresu możliwości uzyskania wsparcia w ramach przedsięwzięcia:

  I.2.1. Organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę obszaru

  Z zakresu tematycznego:

  • Obrzędowość,
  • Twórczość lokalna,
  • Kulinaria