Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wykaz członków zarządu

Kadencja 2015-2020

  1. Danuta Szwiec – Prezes Zarządu
  2. Teresa Grabowska – Wiceprezes Zarządu
  3. Róża Kaczmar – Piątek – Skarbnik Zarządu
  4. Józef Matela - Sekretarz Zarządu
  5. Paweł Buczek – Członek Zarządu