Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Już od 12.06.2017r. ruszają nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Protokoły z posiedzeń Rady Programowej

W dniach 10.01.2017r. oraz 23.01.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" odbyły się posiedzenia Rady Programowej w związku z wpłynięciem protestów dotyczących przeprowadzonych naborów. W załącznikach protokoły z posiedzeń Rady programowej.

PDFProtokół z III posiedzenia Rady Programowej.pdf
PDFProtokół z IV posiedzenia Rady Programowej.pdf