Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Od 01.03.2018r. do 16.03.2018r. ruszają nabory z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosków

1) Prezentacja - GRANTY

PDFGranty - nowe.pdf

2) Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na kwotę 23,21 zł/1h.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku o powierzenie grantu tj. 2015r. wynosi 3 783,46 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 23,21 zł.

3) Karta wkładu rzeczowego

DOCGranty karta wkładu rzeczowego.doc