Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Procedura naboru wniosków

Plik do pobrania:

Aktualne - obowiązuje od dnia 23.02.2021 r.

1) PDFProcedura wyboru i oceny wniosków.pdf

2) PDFkarta-zgodnosci-operacji-z-prow.pdf

Nieaktualne:

  • Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR obowiązująca 15.10.2018 r.

PDFProcedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.pdf

PDFkarta-zgodnosci-z-programem-prow.pdf

  • Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR obowiązująca od 26.09.2016r. 

 PDFProcedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR - 26.09.2016.pdf

  • 2) Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR obowiązująca do 25.09.2016r.

  PDFProcedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR - 09.05.2016.pdf