Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Od 17.09.2018r. do 03.10.2018r. ruszają nabory z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" dotyczące "Wykorzystania dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru"

Procedura naboru wniosków

Plik do pobrania:

Aktualne:

1) PDFProcedura wyboru i oceny wniosk w ramach LSR obowiązuje od I.2018r..pdf

Nieaktualne:

1) Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR obowiązująca od 26.09.2016r. 

          PDFProcedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR - 26.09.2016.pdf

2) Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR obowiązująca do 25.09.2016r.

          PDFProcedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR - 09.05.2016.pdf