Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Aktualności

 • 0001.jpeg
  27.02.2020

  SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW z zakresu przedsiębiorczości

   

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W DNIU 04.03.2020 R. O GODZINIE 09:00.

  DO SIEDZIBY BIURA LGD W KIETRZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 21.

 • logo na stronę.jpeg
  27.02.2020

  SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W DNIU 11.03.2020 R. O GODZINIE 09:00.

  DO SIEDZIBY BIURA LGD W KIETRZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 21.

 • logo na stronę.jpeg
  26.02.2020

  Ogłoszenie o Naborze nr 4/2020

  Ogłoszenie o Naborze nr 4/2020

  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

  Ogłoszenie nr 4/2020 z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej  oraz zgodnie z przedsięwzięciem

  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

  Limit środków w naborze będzie wynosił ❗️400 000,00 zł. Premię otrzyma 4 beneficjentów po ❗️100 000,00 zł.

 • logo na stronę.jpeg
  26.02.2020

  Ogłoszenie o Naborze nr 3/2020

  Ogłoszenie o Naborze nr 3/2020

  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

  Ogłoszenie nr 1/2020 z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem

  II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

  Limit środków w naborze będzie wynosił ❗️120 000,52 zł. Będziemy mogli udzielić dwa dofinansowania po ❗️60 000,26 zł.

   

 • logo na stronę.jpeg
  26.02.2020

  Ogłoszenie o Naborze nr 2/2020

  Ogłoszenie o naborze 2/2020

  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

  Ogłoszenie nr 1/2020 z zakresu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi

 • logo na stronę.jpeg
  26.02.2020

  Ogłoszenie o Naborze nr 1/2020

  Ogłoszenie o naborze 1/2020

  Termin składania wniosków: 23.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

  Ogłoszenie nr 1/2020 z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, oraz zgodnie z przedsięwzięciem II.1.2. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.