Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Formularze wniosków o przyznanie pomocy (aktualne)

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Biznesplan (wersja 4z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Materiały

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Materiały

2) Biznesplan (wersja 4z)

Materiały

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Materiały

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Materiały

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Materiały

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Materiały

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (Granty)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Materiały

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Materiały

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Materiały