Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zapytanie cenowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia pn. "Nowe media w informacji i promocji"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" ma zamiar wziąć udział w szkoleniu pn.: "Nowe media w informacji i promocji", w związku z powyższym umieszcza zapytanie cenowe dotyczące możliwości przeprowadzenia szkolenia.

PDFNowe media w informacji i promocji.PDF (173,48KB)