Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zdjęcia z wyjazdu

Wyjazd integracyjny - 09.12.2017r. - część rekreacyjna pobytu

 

Wspólny obiad

 

Zwiedzanie Muzeum Stary Młyn w Żarkach

 

Biznesplany

 

Wyjazd integracyjny - 10.12.2017r. - Gra planszowa

 

Gra terenowa