Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wyniki z przeprowadzonych naborów

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 28 marca 2018 r.

PDFprotokół 28.03.2018.pdf

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 05 kwietnia 2018 r.

PDFProtokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 05.04.2018r..PDF - po poprawkach

PDFprotokół 05.04.2018.pdf

Protokół z XI Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" , które odbyło się w dniu 06 kwietnia 2018 r.

PDFprotokół 06.04.2018.pdf

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 1.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 2/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 2.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2018

PDFLista operacji wybranych 2.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 3/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 3.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 3/2018

PDFLista operacji wybranych 3.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 4/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 4.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 4/2018

PDFLista operacji wybranych 4.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 5/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 5/2018

PDFLista operacji wybranych 5.PDF

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 6/2018

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 6.PDF

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 6/2018

PDFLista operacji wybranych 6.PDF

 

 

Data publikacji: 12.04.2018 r.