Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Podpisane umowy z grantobiorcami

Lista podpisanych umów z grantobiorcami:

  • dla naboru 2/2018/G  przedsięwzięcie I.2.1 organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę obszaru

           PDFLISTA umowy granty 2_2018_G.pdf

  • dla naboru 1/2017/G  przedsięwzięcie I.2.1 organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę obszaru

           PDFLISTA granty.pdf