Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Od 01.03.2018r. do 16.03.2018r. ruszają nabory z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Lokalna Strategia Rozwoju

Plik do pobrania:

Lokalna Strategia Rozwoju obowiązująca od dnia 10.08.2017

PDFLSR - 10.08.2017.pdf

Lokalna Strategia Rozwoju nieobowiązująca

PDFLokalna Strategia Rozwoju.pdf

Lokalna Strategia Rozwoju nieobowiązująca

PDFLSR 18.12.2015_PLASKOWYZ DOBREJ ZIEMI.pdf