Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Już od 12.06.2017r. ruszają nabory wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wniosek o powierzenie grantu

Plik do pobrania:

1) Wniosek o powierzenie grantu obowiązujący od 09.05.2017r. - aktualny.

Aby ułatwić beneficjentom wypełnienie wniosku o powierzenie grantu został on zapisany w 3 różnych formatach (aktywny pdf, pdf, Word):

  PDFWniosek o powierzenie grantu aktywny pdf.pdf

  DOCzestawienie rzeczowo finansowe.doc - do aktywnego pdfa

 

   PDFWniosek o powierzenie grantu obowiązuje od 09 05 2017.doc.pdf

 

   DOCWniosek o powierzenie grantu nowe.doc

 

2) PDFWniosek o powierzenie grantu - załączniki obowiązuje od 27.02.2017r..pdf

3) PDFWniosek o powierzenie grantu.pdf