Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

WYNIKI NABORÓW: 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

1) Nabór nr 3/2019 na wnioski dotyczące: Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz zgodne z przedsięwzięciem I.1.1 Zachowane materialnie dziedzictwo kulturowe obszaru LSR oraz jego promocja

PDFNabór 3 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

PDFNabór 3 Lista operacji wybranych.pdf

 

2) nabór nr 4/2019 na wnioski dotyczące: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zgodne z przedsięwzięciem II.1.2 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia.

 

PDFNabór 4 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

PDFNabór 4 Lista operacji wybranych.pdf

 

3) Nabór nr 5/2019 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi.

 

PDFNabór 5 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

PDFNabór 5 Lista operacji wybranych.pdf

 

4) Nabór nr 6/2019 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR

 

PDFNabór 6 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

PDFNabór 6 Lista operacji wybranych..pdf

 

5) Nabór nr 7/2019 na wnioski dotyczące: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zgodne z przedsięwzięciem I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń

 

PDFNabór 7 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR.pdf

PDFNabór 7 Lista operacji wybranych.pdf