Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Ogłoszenia o naborach aktualne

Ogłoszenie o naborze 5/2020 z dnia 02.11.2020 r. udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz.664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555),tj . Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z przedsięwzięciem: I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi".

PDFOgłoszenie o naborze 52020.pdf

PDFWskaźniki nabór 52020.PDF