Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Posiedzenie XXIX Rady Programowej

W dniu 04.05.2020 r. w biurze Stowarzyszenia LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" odbędzie się XXIX Posiedzenie Rady Programowej, które będzie dotyczyć oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020.