Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Od 17.09.2018r. do 03.10.2018r. ruszają nabory z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" dotyczące "Wykorzystania dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru"

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw koordynowania projektów oraz specjalisty do spraw promocji i monitoringu. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w dniach 20.04.2016 r. – 05.05.2016 r. (z wyłączeniem dnia 02 maja 2016 r.) na adres: ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, w godz. od 8:00 do 15:00. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura LGD.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

PDFOgłoszenie-o-naborze-pracownika-specjalista-do-spraw-koordynowania-projektów.pdf