Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

KONSULTACJE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

 

KONSULTACJE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”,

Przedstawiamy do konsultacji społecznych zmiany w LSR dotyczące przeliczenia strategii ze złotówek na euro co będzie skutkowało możliwością ogłoszenia dodatkowych naborów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępnych obiektów turystycznych i rekreacyjnych obszaru objętego LSR. Uwagi do zmian zaproponowanych w lokalnej strategii rozwoju prosimy zgłaszać pisemnie do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

PDFLSR - konsultacje społeczne 17.07.2020.pdf (1,60MB)