Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Harmonogram warsztatów

Warsztaty w ramach projektu współpracy ROK NA WSI będą odbywać się wg harmonogramu:

JESIEŃ 2019

JPEGrok na wsi jesień 2019.jpeg

ZIMA 2019/2020

JPEGrok na wsi zima2019-2020.jpeg

JESIEŃ 2021

Przetwórstwo mleka i produkcja wyrobów mlecznych -  TERMIN W TRAKCIE USTALEŃ

Wyroby wyplatane  -  TERMIN W TRAKCIE USTALEŃ

Pieczenie chleba -  TERMIN W TRAKCIE USTALEŃ

Dbałość o zabudowania wiejskie i ich otoczenie -  TERMIN W TRAKCIE USTALEŃ

ZIMA 2021

wytwarzanie kwiatów papierowych -  TERMIN W TRAKCIE USTALEŃ

WIOSNA 2021

Uprawa drzewek owocowych w sadach i na otwartej przestrzeni -  TERMIN W TRAKCIE USTALEŃ