Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Strona główna

 • logo na stronę.jpeg
  30.03.2023
 • logo na stronę.jpeg
  28.03.2023

  szkolenie

  II.2.1.  Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 • logo na stronę.jpeg
  28.03.2023

  Szkolenie

  w ramach przedsięwzięć:

  I.1.3.  Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń

  I.2.1 Organizacja imprez  oraz realizacja innych  działań promujących specyfikę obszaru

 • logo na stronę.jpeg
  14.03.2023
Więcej aktualności

Gminy partnerskie