Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Od 17.09.2018r. do 03.10.2018r. ruszają nabory z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" dotyczące "Wykorzystania dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru"

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 + logo LGD

  • Księga wizualizacji obowiązuje dla umów podpisanych od dnia 01.09.2017 r. włącznie.

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017.pdf

 

  • Księga wizualizacji obowiązująca dla umów podpisanych do dnia 31.08.2017 r.

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.pdf

Załączniki:
RARZAŁĄCZNIKI KSIĘGI.rar

JPEGLOGO LGD.jpeg

PNGlgd.png