Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosków


1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualne:

PDFrozporządzenie 19.2.pdf (185,41KB)

1a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

PDFrozporządzenie zmieniające 19.2.pdf (106,74KB)

Nieaktualne

PDFRozporządzenie.pdf (176,01KB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

PDFRozporządzenie zmieniające.pdf (717,99KB)

 

2) JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ BIZNESPLAN.

PDFJak prawidłowo sporządzić biznesplan.pdf (1,24MB)

 

3)  USTAWA z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

PDFD20180646Lj.pdf (558,52KB)

 

4)  Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 18 lutego 2016 r.

Materiały

 

Wnioski o wpis do ewidencji producentów należy składać w wybranym oddziale ARIMR w zależności od miejsca zamieszkania:

a) Powiat Głubczycki ul. Powstańców 4, 48-100 Głubczyce;

b) Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 24, 48-210 Biała

 

5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (76,46KB)

 

6) Zasada konkurencyjności

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadą konkurencyjności, która będzie obowiązkowa dla beneficjentów, których zakupy przekroczą kwotę 20tys.netto.

Zasada konkurencyjnosci w ramach PROW 2014-2020_10 05 2017.pdf

 

7) Rejestr zbiorów danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi"

PDF11101701.PDF (415,36KB)

 

8) Portal ogłoszeń ARiMR

ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal dostępny jest pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

9) Ankieta monitorująca

Każdy beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej w wersji papierowej  w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, nie później niż  w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma  zatwierdzającego wypłatę środków w ramach  płatności ostatecznej z ARiMR.

DOCAnkieta monitorująca beneficjent.doc (278,00KB)

PDFAnkieta monitorująca beneficjent.pdf (446,54KB)