Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Informujemy o organizacji spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców przez Opolską sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich które odbędzie się 20.10.2016 o godz. 12:30 w Sali nr 201 Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 15 w Głubczycach. 

Informacje w załączniku:

DOCXOgłoszenie-20.10.2016-Głubczyce.docx (144,60KB)