Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

II Posiedzenie Rady Programowej

14.12.2016 w Kietrzu w siedzibie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" o godz.15:00 odbędzie się II Posiedzenie Rady Programowej (zgodnie Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”) dotyczące:

- Naboru 1/2016

- Naboru 2/2016

- Naboru 3/2016

- Naboru 4/2016

- Naboru 5/2016