Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY PROGRAMOWEJ DOTYCZĄCA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016

Na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", Przewodnicząca Rady Programowej po uzgodnieniu z Zarządem LGD  informuje, że posiedzenie Rady Programowej dotyczące wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (nabór nr 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016) rozpoczęte w dniu 14.12.2016 zostanie zakończone w dniu 19.12.2016.