Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki naborów

Data publikacji Kietrz dn. 22.12.2016r.

 

 

Protokół z II Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", które odbyło się 19 grudnia 2016r.

PDFprotokół22122016.pdf (15,32MB)

 

I. Nabór nr 1/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 1/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 1.2016.pdf (853,88KB)

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 1/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 1.2016.pdf (702,71KB)

II. Nabór nr 2/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 2/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 2.2016.pdf (689,96KB)

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 2/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 2.2016.pdf (666,20KB)

III. Nabór nr 3/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 3/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 3.2016.pdf (410,88KB)

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 3/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 3.2016.pdf (559,32KB)

IV. Nabór nr 4/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 4/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 4.2016.pdf (302,86KB)

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 4/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 4.2016.pdf (377,19KB)

V. Nabór nr 5/2016

1) LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z  LSR  w ramach naboru nr 5/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.2016 I.2.2.pdf (351,52KB)

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.2016 I.1.2.pdf (563,30KB)

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5.2016 I.1.3.pdf (619,89KB)

2) LISTA OPERACJI WYBRANYCH przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach naboru nr 5/2016  przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

PDFLista operacji wybranych 5.2016 I.2.2.pdf (668,18KB)

PDFLista operacji wybranych 5.2016 I.1.2.pdf (1,01MB)

PDFLista operacji wybranych 5.2016 I.1.3.pdf (386,67KB)