Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wykaz członków zarządu

Kadencja 2021-2026 - obowiązujący od 21.06.2021

  1. Adriana Dziaczyszyn – Prezes Zarządu
  2. Sebastian Baca – Wiceprezes Zarządu
  3. Jarosław Szóstka – Skarbnik Zarządu
  4. Aleksandra Bolik - Sekretarz Zarządu
  5. Wiesław Robak -  Członek Zarządu

 

Kadencja 2015-2021

  1. Danuta Szwiec – Prezes Zarządu
  2. Teresa Grabowska – Wiceprezes Zarządu
  3. Róża Kaczmar – Piątek – Skarbnik Zarządu
  4. Józef Matela - Sekretarz Zarządu