Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja: Myśl, Działaj, Opowiadaj

myśl działaj opowiadaj.jpeg

 

Dnia 10 marca 2017r. odbędzie się Konferencja: Myśl, Działaj, Opowiadaj, podczas której organizacje pozarządowej, reprezentujące gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", zaprezentują swoje zrealizowane przez siebie projekty. W ramach konferencji będzie można dowiedzieć się o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach projektów grantowych.