Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

Informacja na temat letniej rehabilitacji dzieci ubezpieczonych rolników. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej informacji można uzyskać:

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Oddział Regionalny w Opolu

Placówka Terenowa w Głubczycach
email: barbara.ziolko@krus.gov.pl

tel. IP.: 6240414
tel.: (77) 485 64 49, fax: (77) 485 35 29

ul. Plebiscytowa 16, 48-100 Głubczyce

PDFdoc01781420170324135342.pdf (2,09MB)