Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla Wnioskodawców

Informujemy, że dnia 12.04.2017 r. o godzinie 15.00 w Sali Orła Białego na Ostrówku przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, odbędzie się szkolenie dla Wnioskodawców z formułowania zapytań ofertowych i zamieszczania ich na Portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Serdecznie zapraszamy!