Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja Myśl - Działaj - Opowiadaj

W dniu 10 marca 2017 r. w Sali Widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku odbyła się konferencja zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", pt. MYŚL - DZIAŁAJ - OPOWIADAJ, poświęcona projektom grantowym.

Na konferencji wybrane Stowarzyszenia z poszczególnych gmin mogły pokazać jakie projekty do tej pory udało im się zrealizować.

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie zaproszonym gościom!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=9DL-29YVkFE

https://www.youtube.com/watch?v=HFRqw7j6Jhs&t=303s

https://www.youtube.com/watch?v=4mI44gJTOP8&t=215s

https://www.youtube.com/watch?v=z01_Uk0GGco

https://www.youtube.com/watch?v=x8vOino8_lc&t=623s

https://www.youtube.com/watch?v=qM6X6yHKWGA

https://www.youtube.com/watch?v=JEfWrcTjFdM

https://www.youtube.com/watch?v=qbqzDMZRGYI