Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosków

1) Prezentacja - GRANTY

PDFGranty - nowe.pdf (1,66MB)

 

2) Karta wkładu rzeczowego

DOCGranty karta wkładu rzeczowego.doc (34,50KB)

 

3)

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na kwotę 25,43 zł/1h - stawka obowiązująca w 2019r.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku o powierzenie grantu tj. 2017r. wynosi 4 272,24 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 25,43 zł.

 

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na kwotę 24,09 zł/1h - stawka obowiązująca w 2018r.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku o powierzenie grantu tj. 2016r. wynosi 4 047,21 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 24,09zł.

 

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na kwotę 23,21 zł/1h - stawka obowiązująca w 2017r.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, złożenia wniosku o powierzenie grantu tj. 2015r. wynosi 3 783,46 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 23,21 zł.