Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Procedura naboru wniosków

Plik do pobrania:

Aktualne - obowiązuje od dnia 23.02.2021 r.

1) PDFProcedura wyboru i oceny wniosków.pdf (507,99KB)

2) PDFkarta-zgodnosci-operacji-z-prow.pdf (416,56KB)

Nieaktualne:

  • Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR obowiązująca 15.10.2018 r.

PDFProcedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.pdf (1,11MB)

PDFkarta-zgodnosci-z-programem-prow.pdf (827,85KB)

  • Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR obowiązująca od 26.09.2016r. 

 PDFProcedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR - 26.09.2016.pdf (776,30KB)

  • 2) Procedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR obowiązująca do 25.09.2016r.

  PDFProcedura wyboru i oceny wniosków w ramach LSR - 09.05.2016.pdf (861,98KB)