Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

"DECYDUJESZ, POMAGAMY"

DECYDUJESZ, POMAGAMY.jpeg

O programie „Decydujesz, pomagamy”

Celem programu jest wsparcie lokalnej społeczności w zmianie swojego najbliższego otoczenia na lepsze. Na potrzeby programu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z okręgów przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Szerokie kryteria programu pozwalają na zgłaszanie różnorodnych przedsięwzięć: od renowacji przestrzeni miejskiej, przez warsztaty edukacyjne czy działania aktywizujące dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, po wydarzenia specjalne oraz promocję zdrowego stylu życia. Ważne, by projekty były dedykowane lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz wszyscy aktywni obywatele, którzy mogą zgłosić się jako grupy nieformalne np. w ramach grup sąsiedzkich, kół naukowych, klubów osiedlowych czy kółek zainteresowań.

Co zrobić, żeby wziąć udział?

Należy wypełnić formularz do 30.06.2017 r. na stronie www.tesco.pl/pomagamy

Mechanizm programu

·         lokalne  organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne, zgłaszają swoje projekty do 30.06.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy (dostępny po procesie rejestracji),

·         komisja grantowa wybierze po trzy najlepsze projekty dla każdego ze 125 mikroregionów,

·         o tym, która organizacja otrzyma grant, decydują mieszkańcy danego mikroregionu w otwartym głosowaniu, które odbędzie się w październiku 2017

Więcej informacji na stronie www.tesco.pl/pomagamy oraz w Regulaminie programu https://pomagamy.tesco.pl/bundles/app/downloads/pl/terms-conditions.pdf
DECYDUJESZ, POMAGAMY.jpeg