Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o propozycji zmiany zakresu tematycznego projektu współpracy

Dnia 02.05.2017 r. do Zarządu LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" wpłynął wniosek Członków LGD w sprawie zmiany zakresu tematycznego projektu współpracy.

PDFwniosek o zmianę zakresu tem. projektu współpracy.PDF (782,42KB)

Prosimy do dnia 02.06.2017 r. o opinie na temat propozycji zmiany zakresu tematycznego projektu współpracy, które należy przesłać na adres biura LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" w formie pisemnej lub elektronicznej.

LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi"

ul. Wojska Polskiego 21

48-130 Kietrz

e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl