Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

I Posiedzenie Rady Programowej dotyczce wniosków o powierzenie grantu.

Dnia 05.07.2017 r. w Kietrzu w siedzibie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" o godzinie 16:00 odbędzie się I Posiedzenie Rady Programowej dotyczące oceny złożonych wniosków na projekty grantowe w ramach Naboru 1/2017/G.