Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Pierwsze umowy na realizacje operacji podpisane

Zostały podpisane pierwsze umowy z beneficjentami w ramach rozstrzygniętego konkursu nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016 -2017 województwa opolskiego. 

W dniach 11 i 12 lipca br., podpisano umowy z następującymi beneficjentami:

 

  1. Izba Rolnicza w Opolu na operację pn. "Przedsiębiorcza, innowacyjna i aktywna wieś opolska"- kwota 7 365,00 zł;
  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" z Kietrza na operację pn. „Lokalne Grupy Działania Województwa Opolskiego: nowoczesne, zorganizowane, twórcze”  - kwota 50 865,07 zł;
  3. Gmina Polska Cerekiew na operację pn. „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal” - kwota 29 907,89 zł;
  4. Gmina Otmuchów na operację pn. „Festiwal kulinariów i folkloru w Mesznie” - kwota 49 360,50 zł;
  5. Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych na operację pn. „VI Edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich” - kwota 27 737,00 zł.

http://opolskie.ksow.pl/news/entry/12420-pierwsze-umowy-na-realizacje-operacji-podpisane.html