Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki z przeprowadzonych naborów zadań grantowych

 

Data publikacji Kietrz dn. 19.07.2017r.

 

 

Protokół z IX Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", które odbyło się 05 lipca 2017r.

PDFProtokół z IX posiedzenia Rady Programowej.pdf (2,32MB)

 

Protokół z X Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", które odbyło się 17 lipca 2017r.

PDFProtokół z X posiedzenia Rady Programowej.pdf (17,50MB)

 

Nabór nr 1/2017/G

Ostateczna lista wybranych zadań grantowych w ramach Naboru 1/2017/G przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi"

PDFOstateczna lista wybranych zadań grantowych.pdf (3,30MB)