Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                                                         

      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata  2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” informuje, że w ramach

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Plan operacyjny na lata 2016-2017

realizuje operację pt.

„Lokalne Grupy Działania Województwa Opolskiego: nowoczesne, zorganizowane, twórcze”

poprzez  organizację:

cyklu szkoleń: Zarządzanie projektami;

cyklu szkoleń: Tworzenie Partnerstw;

edycję terminarza: „Codzienne Zarządzanie”;

 

Planowany termin zakończenia operacji – 10.11.2017 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym

http://ksow.pl

PDFInformacja pdf1.pdf (493,51KB)