Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Plik do pobrania:

  • Karta oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru obowiązująca od 15.10.2018 r.

   PDFkarta-oceny-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami(2).pdf (877,02KB)

 

  • Karta oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru - nieaktualna

        PDFZałącznik nr 1 - karta zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.pdf (431,30KB)