Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Ankieta monitorująca

Każdy beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej w wersji papierowej  w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, nie później niż  w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma  zatwierdzającego wypłatę środków w ramach  płatności ostatecznej z ARiMR.

 

DOCankieta-monitorujaca-beneficjent.doc (278,00KB)