Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

  • »
  • »

Karty oceny

Plik do pobrania:

Aktualne:

1. Karta oceny formalnej obowiązuje od I.2018r.

        PDFKarta weryfikacji formalnej obowiązuje od I.2018r..pdf (403,49KB)

2. Karta zgodności z programem PROW od I.2018r.

          PDFKarta zgodności z programem PROW obowiązuje od I.2018r..pdf (827,85KB)

3. Karta zgodności z  LSR obowiązująca od 23.11.2015r.

          PDFKarta zgodności z LSR.pdf (463,21KB)

 

Nieaktualne:

1. Karta oceny wstępnej, zgodności z naborem obowiązująca od 26.09.2016r.

          PDFKarta wstępnej oceny, zgodności 26.09.2016.pdf (597,28KB)

  • Karta oceny wstępnej, zgodności z naborem obowiązująca do 25.09.2016r.

          PDFKarta wstępnej oceny, zgodności.pdf (599,51KB)

  • Załącznik nr 2 - Karta zgodności z programem PROW od 26.09.2016r.

         PDFZałącznik nr 2 - Karta zgodności z programem PROW 26.09.2016.pdf (727,97KB)

  • Załącznik nr 2 - Karta zgodności z programem PROW obowiązująca od 23.11.2015r. do 25.09.2016r.

         PDFZałącznik nr 2 - Karta zgodności z programem PROW.pdf (806,68KB)