Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie

Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" w dniach 11-12.09.2017 r. organizuje szkolenie w ramach projektu "Lokalne Grupy Działania Województwa Opolskiego: NOWOCZESNE, ZORGANIZOWANE, TWÓRCZE" realizowanego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 - OPERACJA: PLAN DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020/ PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017.
TEMAT SZKOLENIA: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODĄ MBO I GTD
Udział w szkoleniu mogą wziąć: pracownicy biura LGD, członkowie Rady Programowej LGD, członkowie Zarządu LGD oraz członkowie LGD - 3 osoby z każdej Lokalnej Grupy Działania województwa opolskiego.