Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 od dnia 01.09.2017

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące terminu obowiązywania nowej Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020  informujemy, iż dla operacji na które została podpisana umowa przed 1 września br. obowiązuje stara wersja Księgi wizualizacji. Dla pozostałych umów zawartych począwszy od 1 września br. obowiązuje zaktualizowana Księga wizualizacji. Link do publikacji na stronie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017.pdf (13,02MB)