Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

VIII Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej

28 października 2017r. odbędzie się VIII Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej
 
Zachęcamy wszystkich, w szczególności uczniów szkół, do wzięcia udziału w festiwalu. Można korzystać ze śpiewnika dostępnego na stronie internetowej http://stobrawskiszlak.pl/539/aktualnosci.html w zakładce Stobrawski festiwal piosenki turystycznej.lub stworzyć własną piosenkę promującą walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze naszego obszaru.
 
 Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 24 października 2017r.
 

Więcej informacji pod linkiem: http://stobrawskiszlak.pl/775/stobrawski-festiwal-piosenki-turystycznej.html

 

plakat VIII Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej.jpeg