Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

8. Narzędzia teleinformatyczne wspierające zarządzanie siecią

 

Prezentacja:

PDFSZKOLENIE 18.10.2017 TRELLO.pdf (466,65KB)
 

Zdjęcia:

IMG_9574.jpeg

IMG_9571.jpeg

IMG_9578.jpeg

IMG_9577.jpeg

IMG_9573.jpeg