Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Regulamin rady programowej

Plik do pobrania:

Aktualne - obowiązuje od dnia 15.10.2018 r.

PDFRegulamin Rady Programowej.pdf (1 015,46KB)

Nieaktualne:

1) PDFRegulamin Rady Programowej obowiązuje od 15.05.2017.pdf (745,11KB)

2) PDFRegulamin Rady Programowej 26.09.2016.pdf (710,16KB)